Lening van een financial lease bedrijf

‘Geld lenen kost geld!’. We horen het tegenwoordig steeds vaker. Deze marketingstunt van de overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen zich bewust zijn van de gevolgen van het aangaan van een lening. Bij een lening moet rente worden betaald waardoor de totale kosten van een lening hoger zullen uitvallen dan het geleende bedrag.

Het aantal producten met betrekking tot leningen zijn de laatste jaren erg uitgebreid. Vooral de aard van deze producten en de manier waarop de leningen zijn opgebouwd variëren enorm. Het resultaat is dat de markt ondoorzichtig lijkt te zijn geworden. Kunnen consumenten nog duidelijk een onderscheid maken of ze een lening aangaan of niet en kunnen ze dus inschatten dat het product wat ze kopen of het contract wat ze aangaan hen aan het einde van de rit meer geld gaat kosten dan het totale bedrag van de lening?

Dit is een interessante vraag en zal de basis vormen van de discussie. We zullen discussiëren over twee cases.

Case een: telefooncontracten

De eerste case is vrij actueel: telefooncontracten. Voorheen kon iedereen een telefoon ‘gratis’ krijgen in een contract die deze persoon aanging met de telefoonprovider. Binnen een jaar of twee jaar werd een contract afbetaald en de telefoon was na deze periode eigendom van de consuFinancial leasement. Wanneer het contract voortijdig werd beëindigd, diende de consument

een restbedrag te betalen voor het aflossen van de telefoon. Deze vorm van het kopen van een telefoon met het hebben van een abonnement op de telefoon, was dus een vorm van een lening. Dit werd voorheen echter niet als zodanig gezien, waardoor ook mensen met hoge schulden of met een slechte geschiedenis wat betreft het omgaan met geld of aan aangaan van ‘leningen’ een telefooncontract of telefoonabonnement met ‘gratis’ telefoon konden aangaan.

Het probleem was dus dat deze telefoon niet echt gratis was, maar dat er een leenconstuctie werd aangegaan. Toen dit enkele jaren geleden aan het licht kwam, werd het wettelijk verbo

den dat telefoonproviders op deze manier leningen uitgaven. Het verkopen van pakketten met zogenaamde gratis telefoons, terwijl hier daadwerkelijk maandelijks rente over diende te worden betaald, werd verboden.

Case twee: leasecontract bij een financial lease bedrijf

Een financial lease bedrijf kan zogenaamde pakketten verkopen waarin een consument een auto kan aanschaffen zonder de financiële middelen hiervoor te hebben. In deze leenconstructie neemt het financial lease bedrijf de aankoop van de auto op zich. De consument betaalt een maandelijks bedrag aan het financial lease bedrijf. Wanneer de contractperiode afloopt, komt de auto in het bezit van de consument. Voor die tijd is het financial lease bedrijf de officiële eigenaar van de auto. Meer info over deze constructie kunnen jullie vinden via Rosfinance.nl.

Ook dit is een leenconstructie. Het leasen van een auto in deze case is daadwerkelijk het aangaan van een lening bij het financial lease bedrijf om toch de auto van je dromen te kunnen aankopen.

In deze discussie zal het concept van ‘Geld lenen kost geld!’ worden besproken en aanvullend zal dit concept worden besproken met betrekking tot de twee genoemde cases. We hopen op een interessante discussie met veel verschillende meningen en ervaringen.

Een andere discussie die we op onze website willen voeren gaat over kinderkleding.